Produkt

Extech LCR 200

Komponent Universal tester për testimin e mbështjellësve, kapacitoreve, resistors, transistorëve dhe diodës.

‎€218.00

Sasia

Produkt i ri

 • Saktësia bazë 0.5% për matjen e kapacitetit, rezistencës dhe induktancës
 • Matjet e rezistencës (R), kapaciteti (C) dhe induktiviteti (L), dhe parametri dytësor Q (cilësia), D (humbja), θ (faza) ose ESR (rezistenca ekuivalente serike)
 • Frekuencat e testimit 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz ose 100kHz
 • Garancia: 12 muaj
 • Seti përbëhet nga:
  • Instrument Extech LCR 200
  • matjen e lidhësve
  • 1 bateri 9 V
  • udhëzimet e përdoruesit

Related Products

‎€66.00

Shtojcë fiksuese SMD

‎€57.00

Shtojcë fiksuese SMD

‎€80.00

Tweeter matës portabël LCR 

‎€33.00

Matës RC portativ në formë pince.

‎€156.00

Metër manual RLC

‎€177.00

Komponent Universal tester për testimin e mbështjellësve, kapacitoreve, resistors, transistorëve dhe diodës.