TRANSPORTI DHE KOHA E DERGIMIT 

Të gjitha produktet nga ky dyqan online janë më së shumti në dispozicion për t'u shpërndarë nga stoqet. Nëse mallrat nuk janë në magazine në kohën e lëshimit të porosisë tuaj, brenda 7 ditëve nga marrja e porosisë, ne do të konfirmojmë datën e pritshme të dërgesës.Për dërgesat në vend në vlera të vogla kostot e transport I kalojne marrësit.