Matësit e forcës 

Faqe
‎€356.00

Instrument profesional, portativ për të testuar fortësinë e materialeve plastike dhe gome.

‎€356.00

Instrument profesional, portativ për të testuar fortësinë e materialeve plastike dhe gome.

‎€356.00

Instrument profesional, portativ për të testuar fortësinë e materialeve plastike dhe gome.

‎€147.00

Instrumenti analog për testimin e fortësisë së materialeve plastike dhe gome.

‎€114.00

Instrumenti analog për testimin e fortësisë së materialeve plastike dhe gome.

‎€142.00

Instrumenti analog për testimin e fortësisë së materialeve plastike dhe gome.

‎€1,225.00

Instrumenti i testimit të fortësisë portative.

‎€1,178.00

Instrumenti i testimit të fortësisë portative.

‎€237.00

Instrument i thjeshtë matës deri në 500 N.

Shfaq artikujt