Matësit e shpejtësisë 

Produkte

Nënkategoritë

Faqe
‎€294.00

Kontakt i kombinuar dhe matës i shpejtësisë / shpejtësisë optike me termometër IR të integruar.

‎€265.00

Matja e shpejtësisë, rrjedhës dhe temperaturës së ajrit.

‎€53.00

Matja e shpejtësisë, rrjedhës dhe temperaturës së ajrit.

‎€171.00

Kontakt i kombinuar & matës i shpejtësisë dhe shpejtësisë optike.

‎€265.00

Matja e shpejtësisë, rrjedhës dhe temperaturës së ajrit.

‎€294.00

Kontakt i kombinuar dhe matës i shpejtësisë / shpejtësisë optike me termometër IR të integruar.

‎€53.00

Matja e shpejtësisë, rrjedhës dhe temperaturës së ajrit.

‎€342.00

Taktometër i kombinuar optik dhe stroboskop i integruar.

‎€109.00

Matja e shpejtësisë, rrjedhës dhe temperaturës së ajrit.

Shfaq artikujt