Matësit e shpejtësisë 

Produkte

Nënkategoritë

Faqe
‎€265.00

Matja e shpejtësisë, rrjedhës dhe temperaturës së ajrit.

‎€53.00

Matja e shpejtësisë, rrjedhës dhe temperaturës së ajrit.

‎€265.00

Matja e shpejtësisë, rrjedhës dhe temperaturës së ajrit.

‎€53.00

Matja e shpejtësisë, rrjedhës dhe temperaturës së ajrit.

‎€109.00

Matja e shpejtësisë, rrjedhës dhe temperaturës së ajrit.

‎€271.00

Shpejtësia e ajrit dhe matësi i temperaturës me anemometër termik.

‎€691.00

Matja e shpejtësisë, rrjedhës së ajrit dhe temperaturës së ajrit dhe presionit të ajrit.

‎€498.00

"Hot-wire" njehsor dhe regjistrues i shpejtësisë dhe temperaturës së ajrit.

‎€270.00

Shpejtësi, rrjedha e ajrit, temperatura e ajrit dhe presioni i ajrit.

Shfaq artikujt