Metra të lëngshme të parametrave 

Faqe
‎€323.00

Refraktometër dixhital industrial për automjetet.

‎€80.00

Refraktometër portativ për lëngje ftohëse.

‎€85.00

Refraktometër i kripur portativ.

‎€109.00

Refraktometër portativ Brix nga 0 në 32%.

‎€0.00

Metër e pH e lëngjeve dhe temperaturave.

‎€134.00

Metoda e vlerës PH.

‎€76.00

Metër e pH e lëngjeve dhe temperaturave.

‎€294.00

Metër dhe regjistrues me pH, mV dhe temperaturë të lëngshme.

‎€384.00

Metër multifunksional për parametrat e lëngshëm.

Shfaq artikujt