Temperaturat e lagështisë në material 

Faqe
‎€32.00

Matja e përmbajtjes së lagështisë në materiale të ndryshme me matje të temperaturës.

‎€47.00

Temperatura dhe matësi i lagështisë relative.

‎€54.00

Instrument për matjen e pH dhe lagështisë së tokës.

‎€47.00

Temperatura dhe matësi i lagështisë relative.

‎€91.00

Njësia USB dhe regjistruesi i temperaturës dhe temperaturës së ajrit nxjerrin sondën me një ekran dixhital.

‎€133.00

USB metër dhe regjistrues temperatura, lagështia dhe presioni i ajrit me ekran dixhital.

‎€114.00

USB metër dhe regjistrues me temperaturë dhe lagështi me ekran dixhital.

‎€90.00

Regjistruesi i temperaturës dhe lagështisë relative me ekranin numerik.

‎€37.00

Temperatura e murit / tryezës dhe matësi i lagështisë.

Shfaq artikujt