Testuesit dhe analizuesit e kabllove 

Faqe
‎€1,797.00

"Multimeter" i rrjetit për diagnostikimin e gabimeve dhe lidhjes së rrjetit.

‎€1,388.00

Tester për zbulimin e gabimeve bazë dhe kualifikimin e instalimeve të bakrit (10/100/1000 / VoIP).

‎€905.00

Tester i instalimeve elektrike me pajisje.

‎€83.00

Testues i kabllove.

‎€2,495.00

Tester i rrjeteve wireless WiFi.

‎€750.00

Reflektori grafik (TDR) deri në 16 km.

‎€0.00

Analizues CAT 8 për certifikimin e instalimeve të bakrit të strukturuar.

Shfaq artikujt