Kërkuesit dhe testuesit 

‎€2,495.00

Tester i rrjeteve wireless WiFi.

‎€185.00

Njësi zbulimi analoge / digjital, MT-8200-60-KIT.

‎€78.00

Motori i kërkimit analog për kërkimin e kabllove në rrjete joaktive.

‎€65.00

Një kërkues i thjeshtë për përdorim analog.

‎€142.00

Testues i thjeshtë për të kontrolluar rregullimin korrekt të çifteve dhe gjetjen e defekteve duke përdorur ekranin LED.

‎€334.00

Kufje të përparuara analize.

‎€130.00

Kufje të provës analoge.

‎€185.00

Kufje të provës analoge.

‎€22.00

Testues i thjeshtë për të kontrolluar rregullimin korrekt të çifteve dhe gjetjen e defekteve duke përdorur ekranin LED.

Shfaq artikujt