Metra OTDR 

‎€6,100.00

Një thikë saldimi në nivel qendror me mbajtës fibërsh të lëvizshëm.

‎€0.00

Reflektometër modular optik.

‎€0.00

Reflektometër modular optik.

‎€8,995.00

Reflektori optik për rrjetet e Ndërmarrjeve.

‎€7,545.00

Reflektometër optik multifunksional.

‎€1,568.00

Reflektometër optik me ekran alfanumerik.

‎€13,369.00

Reflektometër optik për certifikimin e rrjeteve të strukturuara dhe LAN.

Shfaq artikujt