Matja e parametrave mjedisorë dhe fizike 

Produkte

Nënkategoritë

Faqe
‎€43.00

Peshore Platforma për aplikime industriale.

‎€32.00

Matja e përmbajtjes së lagështisë në materiale të ndryshme me matje të temperaturës.

‎€47.00

Temperatura dhe matësi i lagështisë relative.

‎€265.00

Matja e shpejtësisë, rrjedhës dhe temperaturës së ajrit.

‎€91.00

Njësia USB dhe regjistruesi i temperaturës dhe temperaturës së ajrit nxjerrin sondën me një ekran dixhital.

‎€133.00

USB metër dhe regjistrues temperatura, lagështia dhe presioni i ajrit me ekran dixhital.

‎€114.00

USB metër dhe regjistrues me temperaturë dhe lagështi me ekran dixhital.

‎€696.00

Dosimeter personal i zhurmës.

‎€54.00

Instrument për matjen e pH dhe lagështisë së tokës.

Shfaq artikujt