Metra për rrjetet e IT të bakrit 

Produkte

Nënkategoritë

Faqe
‎€1,797.00

"Multimeter" i rrjetit për diagnostikimin e gabimeve dhe lidhjes së rrjetit.

‎€185.00

Njësi zbulimi analoge / digjital, MT-8200-60-KIT.

‎€1,388.00

Tester për zbulimin e gabimeve bazë dhe kualifikimin e instalimeve të bakrit (10/100/1000 / VoIP).

‎€78.00

Motori i kërkimit analog për kërkimin e kabllove në rrjete joaktive.

‎€65.00

Një kërkues i thjeshtë për përdorim analog.

‎€905.00

Tester i instalimeve elektrike me pajisje.

‎€83.00

Testues i kabllove.

‎€2,495.00

Tester i rrjeteve wireless WiFi.

Shfaq artikujt