Tachometer 

‎€294.00

Kontakt i kombinuar dhe matës i shpejtësisë / shpejtësisë optike me termometër IR të integruar.

‎€171.00

Kontakt i kombinuar & matës i shpejtësisë dhe shpejtësisë optike.

‎€294.00

Kontakt i kombinuar dhe matës i shpejtësisë / shpejtësisë optike me termometër IR të integruar.

‎€342.00

Taktometër i kombinuar optik dhe stroboskop i integruar.

‎€978.00

Shpejtësia e kombinuar e rrotullimit dhe vibrimi.

Shfaq artikujt