Instrumente Matëse 

Faqe
‎€25.00

Peshore Platforma për aplikime industriale.

‎€32.00

Mini peshore.

‎€23.00

Peshore xhepi.

‎€327.00

Peshore peshon deri në 600 kg.

‎€327.00

Peshore peshon deri në 300 kg.

‎€301.00

Peshore peshon deri në 150 kg.

‎€501.00

Shkalla e vinçit për forcat elastike deri në 600 kg.

‎€892.00

Shkalla e vinçit për forcat elastike deri në 10 000 kg.

‎€671.00

Shkalla e vinçit për forcat e tërheqjes deri në 5000 kg.

Shfaq artikujt