Instrumentet e instalimit elektrik 

Produkte

Nënkategoritë

Faqe
‎€1,484.10 ‎€1,649.00

Instrumenti për një test të plotë të instalimeve elektrike sipas standardeve më të fundit.

‎€643.00

AC / DC clamp përshtatës aktual deri në 50 A për oscilloscopes.

‎€594.00

AC / DC clamp përshtatës aktual deri në 70 A për oscilloscopes.

‎€2,551.00

Rezistenca izoluese 10 kV

‎€2,227.00

Matja e Rezistencës së Tokëzimit.

‎€6.00

Testues i llampës

‎€80.00

Matës True-RMS me kapëse me detektor AC pa kontakt.

‎€66.00

Një kontrollues i thjeshtë i sekuencës së fazës dhe drejtimi i rrotullimit të motorit

‎€74.00

Kërkues digjital për instalimet rrjedhëse dhe pajisje metalike

Shfaq artikujt