Instrumente të tjera matëse 

‎€287.00

Sondë e tensionit të lartë për matjen e tensionit deri në 15 kV AC / DC dhe lidhjen me multimetë

‎€159.00

Sondë e tensionit të lartë për matjet e tensionit deri në 6 kV AC / DC dhe lidhje me multimetër.

‎€285.00

Sondë e tensionit të lartë për matjen e tensionit deri në 40 kV AC / DC dhe lidhje me multimetër.

‎€285.00

Sondë e tensionit të lartë për matjen e tensionit deri në 40 kV AC / DC dhe lidhje me multimetër.

‎€285.00

Sondë e tensionit të lartë për matjen e tensionit deri në 40 kV AC / DC dhe lidhje me multimetër.

‎€40.00

Varëse për varjen e multimetrit Fluke.

‎€1.00

Konektor i hyrjes 4 mm për montim në panel.

‎€73.00

Sonda e tensionit të lartë për matjet e tensionit deri në 20 kV AC / DC dhe lidhje me multimetër.

‎€10.00

Varëse rrobash për multimetra Extech EX 470 dhe EX 430.

Shfaq artikujt