Sondat e temperaturës 

Faqe
‎€21.00

Sonda e temperaturës, termopar K-TYPE.

‎€15.00

Sonda e temperaturës, termopar K-TYPE.

‎€72.00

Sondë temperature termopar K-lloj, magnetike.

‎€80.00

Sonda e temperaturës, tipi K, në rrota.

‎€54.00

Sonda e temperaturës, termopar tipi K, ajri.

‎€80.00

Sonda e temperaturës, tipi K, në rrota.

‎€43.00

Sondë temperature termopar K-lloj, sipërfaqe.

‎€52.00

Sonda termoplastike, termopar K-lloj, sipërfaqe.

‎€47.00

Sondë temperature termopar K-lloj, sipërfaqe.

Shfaq artikujt