Matësa me rezistencë të ulët 

Faqe
‎€80.00

Kelvin saktë matjen e lidhjeve.

‎€114.00

Kelvin Precision matjen e lidhjeve 3m në gjatësi.

‎€1,836.00

Njehsor portativ me rezistencë të ulët.

‎€1,836.00

Njehsor portativ me rezistencë të ulët.

‎€685.00

Instrument për matje të sakta të rezistencës së ulët.

‎€745.00

Njësi e vogël e rezistencës.

‎€603.00

Njësi e vogël e rezistencës.

‎€451.00

Njësi e vogël e rezistencës.

‎€404.00

Instrument për matje të sakta të rezistencës së ulët.

Shfaq artikujt